Användare: Lösenord:
Startsida/Mora/Start

"RK11.jpg"
Referens: Välkommen

Välkommen till Mora Första-hjälpen grupp!

Vi är en lokalförening inom Svenska Röda Korset med inriktning på Första hjälpen-beredskap.

Vår lokala Första hjälpen-grupp är just nu vilande och kan inte bokas via denna sida..

Kontakta gärna en annan grupp i Dalarna eller i din närhet. Du hittar dem på startsidan (kartan).

Du kan också maila fhg-info@redcross.se för mer information.

Vill du medverka til att gruppen startas upp igen är du välkommen att kontakta FHG-teamet på fhg-info@redcross.se.

Vill du veta mer om övriga verksamheter eller allmänt om Röda Korset, besök gärna www.redcross.se