Användare: Lösenord:
Startsida/Uppsala/Info om oss

Kris och beredskap Uppsala Röda Korset krets 

Vi är en del av Svenska Röda Korsets Uppsala krets och driver deras krisberedskaps "Uppdrag (56 of 340).jpg"
Referens: orienterade verksamhet både förebyggande och då situationen kräver det i form av olycksfallsberedskap på evenemang men även när behovet uppstår i samhället. Gruppen består av Första hjälpare och Krisstödjare där fokus ligger på det man kan göra innan hjälp kommer både vad gäller första hjälpen men även det psykologiska omhändertagandet i form av krisstöd. 

På senare tid har vi utökat vår verksamhet genom att erbjuda något som kallas Första hjälpen för alla vilket är en satsning från Svenska Röda Korset som fokuserar på att öka kunskapen hos Svenska folket och modet att agera vid en olycka. Detta i form av en förenklad första hjälpen genomgång.